Nadere memorie van antwoord bij nadere memorie van antwoord wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

Omschrijving

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van de memorie van antwoord over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enige andere wetten. De Eerste Kamerfracties van BBB en GroenLinks - PvdA hadden de vragen gesteld.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Verkeer
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 04-09-2023
Documentdatum 04-09-2023
Onderwerp Voertuigen op de weg

Het wetsvoorstel gaat onder meer over:

  • het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen;
  • het mogelijk maken van een kader voor lichte elektrische voertuigen.

Publicaties