Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage 1 augustus 2021

Omschrijving

Brochure over de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage (in het primair en voortgezet onderwijs). Per 1 augustus 2021 moeten alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert. Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage 1 augustus 2021 (PDF | 3 pagina's | 140 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 18-03-2021
Documentdatum 18-03-2021
Onderwerp Financiering onderwijs

Publicaties