Omgaan met kinderarmoede

Omschrijving

Handreikingen voor professionals, beleidsmakers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Sociale zekerheid
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 15-03-2022
Documentdatum 14-03-2022
Onderwerp Armoedebestrijding

Publicaties