Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het Fiche Ouderschapsverordening

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 24-04-2023
Documentdatum 24-04-2023
Onderwerp Ouderlijk gezag en voogdij

Publicaties