Intentieverklaring walstroom BOZ-IenW over het stimuleren van walstroom in de BOZ havens

Omschrijving

Het document is een voorbeeld van de intentieverklaring tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en  de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) over de uitrol van walstroom in de zeehavens.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Scheepvaart
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 24-05-2023
Documentdatum 24-05-2023
Onderwerp Scheepvaart en havens

Publicaties