Besluit Wob-verzoek voorzieningszekerheid medische isotopen

Omschrijving

Besluit op een verzoek om documenten over de voorzieningszekerheid van medische isotopen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Gezondheidsrisico's
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 17-11-2021
Documentdatum 10-06-2021
Onderwerp Straling

Publicaties