Reactie van Staatstoezicht op de Mijnen op advies dorpenaanpak

Omschrijving

Reactie van Staatstoezicht op de Mijnen  (SodM) op advies dorpenaanpak.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 24-11-2022
Documentdatum 22-11-2022
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties