Handreiking Rekenen aan Luchtkwaliteit

Omschrijving

Deze publicatie is opgesteld als hulpmiddel bij het berekenen van luchtkwaliteit bij wegen en inrichtingen.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Lucht
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 20-06-2011
Documentdatum 19-06-2011
Onderwerp Luchtkwaliteit

De publicatie is bedoeld voor lokale overheden en adviesbureaus, maar ook voor medewerkers bij andere overheden die betrokken zijn bij het bepalen van luchtkwaliteit, zoals provincies en regionale samenwerkingsverbanden.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • Bepalen concentraties bij wegen;
  • Bepalen concentraties bij inrichtingen.

Datum van uitgave: juni 2011

Publicaties