Handreiking Verduurzaming MIRT

Omschrijving

Deze handreiking geeft opdrachtgevers en projectmanagers aanknopingspunten en inhoudelijke handvatten om duurzaamheid in de opdracht van hun MIRT-project vorm te geven en winst te boeken op prioritaire thema's.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Ruimtelijke ordening
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 20-04-2020
Documentdatum 31-03-2020
Onderwerp Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Sinds najaar 2016 is duurzaamheid onderdeel van alle nieuwe onderzoeken, verkenningen en planuitwerkingen binnen het MIRT.

Publicaties