Besluit op Wob-verzoek over Campagnebureau BKB

Omschrijving

Verzoek om informatie over over gegunde en uitgevoerde opdrachten vanuit de Nederlandse rijksoverheid door campagnebureau BKB. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Media
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 19-11-2020
Documentdatum 19-11-2020
Onderwerp Media en publieke omroep

Publicaties