Onderzoeksrapport Regiovisies Jeugdhulp

Omschrijving

Regionale samenwerking vervult een belangrijke rol in het waarborgen van de continuïteit van de jeugdhulp. De inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering is alleen goed mogelijk door regionale samenwerking.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Jeugdzorg
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 19-09-2022
Documentdatum 30-06-2022
Onderwerp Jeugdhulp

Publicaties