Beslisnota bij Kamerbrief Defensie Industrie Strategie en nieuwe geopolitieke context

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema
  • Defensie
  • Inkoop en beheer
  • Ondernemen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 03-11-2022
Documentdatum 25-10-2022
Onderwerp
  • Defensiematerieel
  • Commissariaat Militaire Productie (CMP)
  • Ondernemen en innovatie

Publicaties