Voorhang Derdenbesluit BRP Wijziging Besluit BRP t.b.v. aanwijzing werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang

Omschrijving

Ontwerp Derdenbesluit BRP Wijziging Besluit BRP ten behoeve van aanwijzing werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Informatievoorziening en ICT
  • Zorg en gezondheid
  • Rechten en vrijheden
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 17-06-2022
Documentdatum 16-06-2022
Onderwerp
  • Digitale overheid
  • Digitale gegevens in de zorg
  • Privacy en persoonsgegevens

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: voorhang-derdenbesluit-brp-wijziging-besluit-brp-tbv-aanwijzing-werkzaamheden-met-gewichtig-maatschappelijk-belang.pdf