Kamerbrief over Bestuurlijke Overleggen MIRT 20 en 21 november 2019

Omschrijving

Minister Van Veldhoven en minister Van Nieuwenhuizen informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten Uitkomsten van de bestuurlijke overleggen van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) op 20 en 21 november 2019. Zij gaan daarbij in op de voortgang van het MIRT en enkele moties en toezeggingen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
 • Rail- en wegverkeer
 • Openbaar vervoer
 • Rail- en wegverkeer
 • Water
 • Rail- en wegverkeer
 • Ruimtelijke ordening
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 21-11-2019
Documentdatum 21-11-2019
Onderwerp
 • Wegen
 • Openbaar vervoer (ov)
 • Fiets
 • Goederenvervoer
 • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Publicaties