Ontwerpbesluit hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Omschrijving

Voorhang Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 06-04-2021
Documentdatum 05-04-2021
Onderwerp Duurzaam bouwen en verbouwen

Publicaties