Nota naar aanleiding van het verslag wijziging Havenbeveiligingswet

Omschrijving

Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel wetsvoorstel wijziging Havenbeveiligingswet. Het wetsvoorstel gaat over de modernisering van de opleidingseisen voor personen die bij havenfaciliteiten beveiligingswerkzaamheden verrichten. Daarnaast gaat het voorstel over de optimalisering van de veiligheidscontroles van schepen en 2 technische verbeteringen.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Scheepvaart
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 27-06-2022
Documentdatum 27-06-2022
Onderwerp Scheepvaart en havens

Publicaties