Besluit Wob-verzoek over lening doorstart Apotex

Omschrijving

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 20 januari 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de wijze waarop beleidsmakers en belanghebbenden zich hebben ingespannen om de toekomst van de Leidse medicijnfabriek Apotex, van de Indiase generieke medicijnmultinational AuroBindo, veilig te stellen voor Nederland.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 10-02-2021
Documentdatum 20-01-2021
Onderwerp Medicijnen

Publicaties