Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal'

Omschrijving

Beslisnota bij Kamerbrief over over aanbieding aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal'. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beslisnota
Publicatiedatum 10-06-2022
Documentdatum 10-06-2022
Onderwerp Gezondheid en preventie

Publicaties