Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal'

Omschrijving

Beslisnota bij Kamerbrief over over aanbieding aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal'. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Gezondheidsrisico's
Documentsoort Beslisnota
Publicatiedatum 10-06-2022
Documentdatum 10-06-2022
Onderwerp Gezondheid en preventie

Publicaties