Modelbeheersplan legionella-preventie in leidingwater

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Gezondheidsrisico's
Documentsoort Brochure
Geldig van 11-06-2009
Document creatiedatum 11-06-2009
Onderwerp Legionella

In deze publicatie vindt u informatie over het Modelbeheersplan dat kan worden toegepast bij de uitvoering van de Tijdelijke regeling legionellapreventie in leidingwater.

De publicatie is bedoeld voor brancheverenigingen en bevat de volgende onderwerpen:

  • systematische beschrijving van de installatie;
  • praktijktoetsing installatie en identificatie risicofactoren;
  • eliminatie van risicofactoren;
  • het beheersplan;
  • organisatorische aspecten.

Datum van uitgave: augustus 2001 / bestelcode: 1023

Publicaties