Aanbiedingsbrief antwoorden vragen so over de Kamerbrief Lerarenstrategie

Omschrijving

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de Kamerbrief van 21 oktober 2022. De brief ging over de lerarenstrategie. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Werk
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 18-11-2022
Documentdatum 18-11-2022
Onderwerp Werken in het onderwijs

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: aanbiedingsbrief-reactie-op-vragen-schriftelijk-overleg-van-de-commissie-onderwijs-cultuur-en-wetenschap-over-de-kamerbrief-lerarenstrategie.pdf