Besluit op Wob-verzoek over communicatie ACM en EZK over postmarkt - Openbaar gemaakte documenten deel 3

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over communicatie van Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de postmarkt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Dienstensector
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 16-05-2022
Documentdatum 24-04-2022
Onderwerp Postbezorging

Publicaties