Besluit op Wob-/Woo-verzoek over verstrekte subsidies aan Stichting Trivire

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over subsidies die zijn verstrekt in 2019 en 2020 aan de stichting Trivire te Dordrecht. De subsidies zijn verstrekt in het kader van de energietransitie bij ERA-flats, liggend aan het Gerbrandyplein en P.J. Oudplein te Dordrecht. Het verzoek om informatie is ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van de Woo is dit besluit genomen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 07-06-2022
Documentdatum 18-05-2022
Onderwerp Duurzaam bouwen en verbouwen

Publicaties