Besluit Woo-verzoek verslagen Regiegroep Aardbevingen - Openbaar gemaakte documenten

Omschrijving

Besluit op een verzoek om de verslagen van de Regiegroep Aardbevingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 13-10-2022
Documentdatum 13-10-2022
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties