Besluit op Wob-verzoek over geneesmiddelentekorten

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de definitie van een geneesmiddelentekort, de procedure om te bepalen of sprake is van een geneesmiddeltekort en het toepassingskader van deze procedure ten aanzien van disulfiram- en/of lithiumcarbonaathoudende geneesmiddelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 24-11-2021
Documentdatum 24-11-2021
Onderwerp Medicijnen

Publicaties