Rapport arbeidsmigranten

Omschrijving

Met deze verkenning wil de Inspectie bijdragen aan een betere informatiepositie over de risico’s die arbeidsmigranten lopen in relatie tot de coronapandemie. Het gaat dan vooral om de risico’s voor hun gezondheid en veiligheid, maar ook hun arbeidsmarktpositie.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Ziekten en behandelingen
  • Werk
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 22-01-2021
Documentdatum 22-01-2021
Onderwerp
  • Coronavirus COVID-19
  • Buitenlandse werknemers

Publicaties