Ontwerp Subsidieregeling Stichting CAOP 2023

Omschrijving

Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (Subsidieregeling Stichting CAOP 2023).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidspersoneel
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 07-11-2022
Documentdatum 07-11-2022

Publicaties