Voortgangsbrief 2022 IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

Omschrijving

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de 1e voortgangsbrief van het IT-traject 'Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging' (DAB). Het IT-traject vervangt de verouderde IT-systemen waarmee DUO de bekostiging van instellingen uitvoert. De rapportage gaat over de periode mei tot en met oktober 2022. ij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Hoger onderwijs
  • Overheidsfinanciën
  • Kenniseconomie
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 06-12-2022
Documentdatum 06-12-2022
Onderwerp
  • Financiering onderwijs
  • Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Publicaties