Antwoorden op Kamervragen uit schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 21-22 november 2022

Omschrijving

Minister Adema (LNV) geeft antwoord op het 2e deel van de vragen uit het schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 21 en 22 november 2022. Het gaat om vragen over onderwerpen die niet op de agenda van de Landbouw- en Visserijraad stonden. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, GroenLinks, PvdD, SGP en BBB hebben deze vragen gesteld.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Europese zaken
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 29-11-2022
Documentdatum 29-11-2022
Onderwerp Europese Unie

Publicaties