Beslisnota bij Kamerbrief over preventieaanpak leefstijl met focus op overgewicht en voeding

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema
  • Gezondheidsrisico's
  • Natuur en milieu
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 09-12-2022
Documentdatum 25-10-2022
Onderwerp
  • Voeding
  • Gezondheid en preventie

Publicaties