Regeling houdende wijziging van de regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege het intrekken van het vervoersverbod voor risicovogels in regio 19

Omschrijving

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 november 2022, nr. WJZ/22548977, houdende wijziging van de regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege het intrekken van het vervoersverbod voor risicovogels in regio 19. 

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 14-11-2022
Documentdatum 14-11-2022
Onderwerp Vogelgriep

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Regeling houdende wijziging van de regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege het intrekken van het vervoersverbod voor risicovogels in regio 19