Antwoorden Kamervragen over de vragen over de motie-Koerhuis over continuïteit Groningen Airport Eelde

Omschrijving

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van antwoorden op eerdere Kamervragen over de motie van het Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD). De vragen gingen over het waarborgen van de continuïteit van Groningen Airport Eelde. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 29-11-2022
Documentdatum 29-11-2022
Onderwerp Luchtvaart

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beantwoording-kamervragen-over-de-vragen-over-de-motie-koerhuis-om-de-continuiteit-van-groningen-airport-eelde-te-waarborgen.pdf