Bijlage bij Kamerbrief over aanbieding MKBA-Werkwijzer Natuur

Omschrijving

Minister Schouten (LNV) biedt de Tweede Kamer de MKBA-werkwijzer Natuur ter kennisneming aan.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 13-12-2018
Documentdatum 12-12-2018
Onderwerp Natuur en biodiversiteit

Publicaties