Beslisnota Kamerbrief Spoorveiligheid

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Openbaar vervoer
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 08-12-2022
Documentdatum 08-12-2022
Onderwerp Openbaar vervoer (ov)

Publicaties