Werkinstructie ambtsberichten van het ministerie van Buitenlandse Zaken - Werkinstructie ambtsberichten

Omschrijving

Een ambtsbericht is een objectieve beschrijving van de actuele situatie in een bepaald land, voor zover die van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft de ambtsberichten. Delen van de werkinstructie zijn gelakt in verband met vertrouwelijke informatie. De werkinstructie is een levend document. Eerdere versies van de werkinstructie zijn in 2020 en in 2021 gepubliceerd. Werkinstructie ambtsberichten (PDF | 26 pagina's | 813 kB) Samenvatting werkinstructie (Nederlands) (PDF | 2 pagina's | 106 kB) Samenvatting werkinstructie (Engels) (PDF | 2 pagina's | 107 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema Migratie
Documentsoort Beleidsregel
Geldig van 27-09-2023
Document creatiedatum 27-09-2023
Onderwerp Asielbeleid

Publicaties