Bslisnota bij Kamerbrief reactie ASV Contourennota Mobiliteitsvisie

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Scheepvaart
  • Rail- en wegverkeer
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 25-11-2022
Documentdatum 24-11-2022
Onderwerp
  • Scheepvaart en havens
  • Mobiliteit nu en in de toekomst

Publicaties