Opengestelde Monumenten-Lening Nationaal Restauratiefonds - Allonge Subcontract OCW-NRF voor opengestelde rijksmonumenten_2021.pdf

Omschrijving

Overeenkomst (subcontract) tussen de Staat der Nederlanden, namens deze de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en het Nationaal Restauratiefonds, inzake de inrichting en aanbieding van een leenfaciliteit voor eigenaren van opengestelde rijksmonumenten die als gevolg van de coronacrisis worden geconfronteerd met inkomstenderving. Meer informatie over de Opengestelde Monumenten-Lening vindt u op de website van het Nationaal Restauratiefonds.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Inkoop en beheer
  • Gezondheidsrisico's
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 19-01-2022
Documentdatum 19-01-2022
Onderwerp
  • Staatssteun
  • Coronavirus: financiële regelingen

Publicaties