Wijziging Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 overcompensatie

Omschrijving

Het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie wordt bepaald. Wijziging Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 overcompensatie (PDF | 10 pagina's | 99 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Woningmarkt
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 15-10-2020
Documentdatum 15-10-2020
Onderwerp Woning verhuren

Publicaties