Besluit van 28 mei 2020 tot wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart

Omschrijving

Het besluit gaat over de invoering van een ontgassingsverbod op de binnenwateren in het Verdrag voor de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Scheepvaart
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 02-09-2020
Documentdatum 02-09-2020
Onderwerp Scheepvaart en havens

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: wijziging-scheepsafvalstoffenbesluit-in-verband-met-de-invoering-van-een-ontgassingsverbod-op-de-binnenwateren.pdf