Uitstelbrief op Kamervragen over “de afgezwakte Nederlandse inzet voor de nieuwe Europese landbouwgifverordening”

Omschrijving

Minister Adema (LNV) meldt dat de antwoorden op vragen over "de afgezwakte Nederlandse inzet voor de nieuwe Europese landbouwgifverordening" later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Vestering (PvdD) heeft de vragen gesteld.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Onbekend thema
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 28-11-2022
Documentdatum 28-11-2022

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: uitstel-beantwoording-kamervragen-over-de-afgezwakte-nederlandse-inzet-voor-de-nieuwe-europese-landbouwgifverordening.pdf