Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Luchtvaartwet

Omschrijving

De nota bevat enkele w3ijzigingen in het wetsvoorstel voor de wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES. Het voorstel houdt verband met gemeenschappelijke Europese regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Terrorisme
  • Luchtvaart
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 07-03-2019
Documentdatum 07-03-2019
Onderwerp Terrorismebestrijding

Publicaties