Overige circulaires Appa

Omschrijving

Hieronder treft u jaarlijkse en tussentijdse circulaires aan met informatie over onder meer: de inkomensafhankelijke ZVW; aanpassing van ingegane pensioenen; franchise en inhoudingen. Burgemeesters, commissarissen van de Koning en voorzitters van waterschappen vallen niet onder de pensioenrechten van de Appa. Zij vallen wel onder het uitkeringsregime van de Appa.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
 • Inrichting van de overheid
 • Inrichting van de overheid
 • Inrichting van de overheid
 • Water
 • Inrichting van de overheid
 • Inrichting van de overheid
 • Koninkrijksrelaties
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 04-09-2014
Documentdatum 04-09-2014
Onderwerp
 • Politieke ambtsdragers
 • Gemeenten
 • Provincies
 • Waterschappen
 • Parlement
 • Rijksoverheid
 • Caribisch deel van het Koninkrijk

Publicaties