Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1

Omschrijving

Rapport over de weg naar groene, klimaatbestendige steden en dorpen. Het gaat om de ambitie, de activiteiten en de samenwerking met de medeoverheden en andere stakeholders.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Ruimtelijke ordening
  • Klimaatverandering
  • Bodem
  • Bouwen en verbouwen
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 23-11-2022
Documentdatum 23-11-2022
Onderwerp
  • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
  • Bodem en ondergrond
  • Bouwregelgeving

Publicaties