Toespraak van minister Van Nieuwenhuizen bij opening project Bochtafsnijding Schie

Omschrijving

Toespraak van minister Van Nieuwenhuizen (IenW) bij de opening van het project Bochtafsnijding Schie, op 28 januari 2019 in Overschie.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Scheepvaart
Documentsoort Toespraak
Publicatiedatum 28-01-2019
Documentdatum 28-01-2019
Onderwerp Scheepvaart en havens

Meneer Janssen, beste bestuurders en uitvoerders, dames en heren,

Dank. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik hier vandaag wil zeggen: dank. Niet voor de mooie woorden die u zojuist sprak. Niet voor de ontvangst in deze mooie kerk of de boottocht die we zo gaan maken. Oók natuurlijk… Maar vooral: dank dat u, de provincie Zuid-Holland, samen met de gemeenten, hebt dóórgezet.

We openen hier zo meteen een project waarover al sinds de jaren '30 van de vorige eeuw wordt gepraat! Zonder uw lange adem en doorzettingsvermogen was deze mooie bochtafsnijding er niet geweest…

Deze provincie vindt de binnenvaart belangrijk en investeert. Niet alleen hier. Ook op andere vaarwegen, zoals de Gouwe: de 2e sluiskolk in de Julianasluis en de infrastructuur bij de Container Terminal in Alphen aan de Rijn, waar ik vorige maand was. En u investeert óók op het gebied van ICT, met de Blauwe Golf. En op het gebied van verduurzaming, zoals met de ‘Groene Cirkels’ van Heineken. Ook daar ga ik binnenkort op bezoek.  
Mooie projecten die bijdragen aan de modal shift: een toename van het duurzaam vervoer over water in plaats van over de weg. En dat willen we! Dáár is de Quick Wins regeling vanuit het Rijk voor bedoeld. Want zeker ook in deze regio zijn de wegen overvol. De A13, A20 en A4 staan dagelijks in de filelijsten.

Met de nieuwe file-aanpak doe ik mijn uiterste best het verkeer te laten doorrijden. U kent daarbij de term 'Smart Mobility'. Maar er is niets zo ‘smart’ als het vervoer van de weg afhalen en te verplaatsen naar het water. Zoals hier gebeurt met de afvoer van huisvuil, het transport van zand en grind voor de bouw, en afval en grondstoffen voor DSM in Delft.

Rivieren als de Schie en de Gouwe zijn de haarvaten van ons vaarwegstelsel. De stille kracht van de BV Nederland.

Dames en heren,

Er ligt hier veel potentie! 2 weken geleden hadden we in Den Haag een overleg met de G4. U heeft er misschien over gehoord: NRC deed nogal geheimzinnig over een overleg dat gewoon op de openbare agenda stond…

Onder leiding van premier Rutte hebben we het gehad over de grote woningbouwopgave van de steden en de bijbehorende uitdagingen voor de mobiliteit. Den Haag groeit de komende 20 jaar van 539.000 inwoners tot meer dan 600.000 inwoners. De enige plek waar nog grootschalig kan worden gebouwd, is bedrijventerrein de Binckhorst…

En laat dat nu nét een plek zijn die over water, via de Delftse Schie en de Vliet, heel goed bereikbaar is. Wat mij betreft kunnen we niet anders dan de aanvoer van bouwmaterialen voor die nieuwe woningen allemaal via het water te doen.

Ook zou het prachtig zijn als méér gemeenten het mooie voorbeeld van Delft en Den Haag zouden volgen om huisvuil via het water afvoeren. In gemeentelijke concessies is het goed te regelen…

Dames en heren,

De nieuwe vaarweg ligt er. Het oponthoud en het gevaar van aanvaringen is vanaf vandaag geweken. Door de grote betrokkenheid van bewoners heeft Overschie nu een mooi nieuw recreatie-eiland. Ook hebben de nieuwe én de bestaande vaarweg natuurvriendelijke oevers gekregen. Het is aan u om samen met gemeenten en bedrijven deze vaarweg nog intensiever te gebruiken.

Ik heb begrepen dat er mooie initiatieven zijn. De provincie organiseert rondvaarten om verladers de nieuwe binnenvaartmogelijkheden te tonen. Als het goed is, gaat hier nog vóór de zomer een nieuwe rederij van start die gecombineerde ladingen van meerdere verladers langs de Schie gaat vervoeren. Innovatief en efficiënt!

U mag trots zijn op wat hier is bereikt. Waar een wil is, is een weg. Een vaarweg in dit geval. Ik wil alle partijen van harte feliciteren en ik wens u veel succes.

Dank u wel.

Publicaties