Wijziging van de Kernenergiewet (verruiming inspraak) Nota naar aanleiding van het versla

Omschrijving

Minister Visser (IenW) reageert op het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor wijziging van de Kernenergiewet. Het wetsvoorstel gaat over verruiming van de inspraak.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Gezondheidsrisico's
Documentsoort Beleidsnota
Geldig van 08-10-2021
Document creatiedatum 08-10-2021
Onderwerp Straling

Publicaties