Besluit op Wob-verzoek over speeltoestel op recreatiepark

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over het soort defecten of gebreken na een melding over een speeltoestel op een recreatiepark. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Markttoezicht
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 03-12-2021
Documentdatum 03-12-2021
Onderwerp Bescherming van consumenten

Publicaties