Handreiking en infoblad gemeenschappelijke rookgasafvoeren

Omschrijving

Woningen in appartementencomplexen of flatgebouwen zijn vaak voorzien van een gemeenschappelijke rookgasafvoer. Op deze gemeenschappelijke rookgasafvoer is per appartement een cv-ketel aangesloten. Uit onderzoek naar koolmonoxideongevallen blijkt dat ongevallen kunnen worden veroorzaakt door lekkende gemeenschappelijke rookgasafvoeren of verkeerd aangesloten ketels. Hierdoor komen rookgassen en mogelijk ook koolmonoxide vrij. Koolmonoxide is een giftig, reukloos en onzichtbaar gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 14-02-2023
Documentdatum 14-02-2023
Onderwerp Bouwregelgeving

Gemeenschappelijke rookgasafvoeren zijn vaak weggewerkt. Bewoners zijn zich daardoor niet bewust van de aanwezigheid van rookgasafvoeren. Zij zijn zich nog minder bewust van de staat van onderhoud van deze rookgasafvoeren en eventuele risico's op koolmonoxideongevallen. Om eigenaar-bewoners van appartementen bewust te maken van dit probleem is een infoblad opgesteld.

Een uitgebreidere handreiking is beschikbaar voor VvE-besturen, VvE-beheerders en woningverhuurders. Partijen die vanuit hun zorgplicht mede verantwoordelijk zijn voor het goed en veilig functioneren van woningen en hun installaties. Deze partijen zijn in de meeste gevallen niet deskundig op het gebied van installaties of van collectieve rookgasafvoeren en de risico's die daarbij spelen. Voor deze partijen is de handreiking opgesteld.

Publicaties