Integriteit in de praktijk - De vertrouwenspersoon

Omschrijving

Deze brochure gaat in op vertrouwenspersonen en het vertrouwenswerk binnen een organisatie. Hoe dit kan worden vormgegeven en welke keuzemogelijkheden er zijn.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Arbeidsomstandigheden
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 05-02-2019
Documentdatum 05-02-2019

Publicaties