Ontwerpbesluit Wijziging Scheepsafvalstoffenbesluit ontgassen binnenschepen

Omschrijving

Ontwerpbesluit voor wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit voor Rijnvaart en binnenvaart. Het gaat om een ontgassingsverbod op de binnenwateren.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Scheepvaart
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 21-02-2020
Documentdatum 21-02-2020
Onderwerp Scheepvaart en havens

Publicaties