Besluit van 17 juni 2021, houdende wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014

Omschrijving

Het besluit gaat over algemene regels voor regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Deze regels gelden vanaf 1 januari 2023.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Afval
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 29-06-2021
Documentdatum 29-06-2021

Publicaties